Prosjektreferanser

Fakta:

  • Sted: Oslo, Norge
  • År: 2013
  • Byggherre: Oslo kommune
  • Arkitekt: Christian H. Grosch
  • Foto: Margrethe Geelmuyden
  • Foto panorama: Wolfmann

Universitetshagen

Universitetshagen er en park på området til universitetsbygningene ved Karl Johans gate i Oslo. Hagen ligger mellom universitetsbygningene og gatene Universitetsgata, Kristian IVs gate og Frederiks gate. Hagen eies av Universitetet i Oslo
og er inngjerdet, men åpen for allmennheten.

Parken var med på Christian H. Grosch’ tegninger over universitetsanlegget da byggingen begynte i 1841. Anlegget sto ferdig i 1852. Det er ikke kjent hvilket år parken var ferdig opparbeidet.

Universitetsanlegget med hagen ble fredet av  Riksantikvaren i 2001 og prydes av Lys Oppdal bruddheller.

Skiferleveranse:

2000 m² lys Oppdal bruddheller store, t: 40-60 mm og 60-80 mm.