Prosjektreferanser

Fakta:

  • Arkitekt: Christian H. Grosch, 1841
  • Skiferleverandør: Jogra Steinindustri
  • Foto: Margrethe Geelmuyden
  • Foto panorama: Wolfmann

Universitetshagen

Universitetshagen er en park på området til universitetsbygningene ved Karl Johans gate i Oslo. Hagen ligger mellom universitetsbygningene og gatene Universitetsgata, Kristian IVs gate og Frederiks gate. Hagen eies av Universitetet i Oslo og er inngjerdet, men åpen for allmennheten.

Parken var med på Christian H. Grosch’ tegninger over universitetsanlegget da byggingen begynte i 1841. Anlegget sto ferdig i 1852. Det er ikke kjent hvilket år parken var ferdig opparbeidet.

Universitetsanlegget med hagen ble fredet av Riksantikvaren i 2001 og prydes av lys Oppdal bruddheller.