Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Har du lyst til å legge bruddskifer, men er usikker på hvordan du skal beregne mengden du trenger? Her gir vi en pekepinn på hvordan du kan beregne hvor mye bruddskifer du trenger for et gitt område. Det er ikke noe hokus pokus, det eneste er at du må sørge for at du har nok skifer til å oppnå ønsket uttrykk i forhold til hvor stor grad av tilpasning og forming av hellene du tenker å utføre.

Mål opp området som bruddskiferen skal dekke.

Deretter er det tid for å beregne hvor mye ekstra skifer du trenger.

For å beregne et påslag for avkapp må du først tenke gjennom hvilke estetisk uttrykk du ser for deg og dermed mengden av tilpasning som vil påkreves i forming av hellene. Sjekk her for hvordan du lage ulike estetiske uttrykk med bruddskifer.

På den ene siden har vi et rustikt uttrykk med minimal tilpasning (altså kun en lett «frisering» av eksisterende form). Her må en da bruke litt tid på å lete etter beste mulige match.

Med en slik lav grad av forming vil en få relativt røffe fuger på 5 – 10 cm.

Som en pekepinn bør en beregne et påslag på ca 10 – 15 %. Dvs at om du skal dekke 10 kvm så bør du bestille 11 – 12 kvm.

På det andre ytterpunktet har vi en stor grad av tilpasning hvor hellene formes nøyaktig til å passe hverandre som puslespillbrikker, kanskje med med rette og geometriske former.

Her vil en kunne ha smale fuger på 1 – 5 cm.

Som en pekepinn bør en beregne et påslag på ca 25 %. Dvs at om du skal dekke 10 kvm så bør du bestille 12,5 – 13 kvm.

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!