Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Gjør-det-selv-video som viser hvordan du lager et blomsterbed av skifer så du får mer plass til blomster i hagen 🌺🌼! Skifer er svært holdbart og krever lite vedlikehold. Det blir et dekorativt element i hagen, kan benyttes til å lage avgrensede soner og gir også de beste vekstvilkår for blomstene da skiferen magasinerer varme.

Dette trenger du:

  • Tommestokk
  • Hammer og meisel
  • Saling (rettesnor)
  • Murskje, kost og murmørtel ved bakstøp (eventuelt)

Velg størrelse på mursteinen:

Liten

Velges der en har en begrenset plass og hvor lavere vekt spiller en rolle. Som en følge av steinens smale dybde, vil variasjonen i både lengder og høyder være mer begrenset. Her må du alltid bakstøpe.

Mellomstor 

En veldig anvendelig størrelse som både gir et flott estetisk uttrykk og stødighet. Den er egnet til forblending ute og inne, fasader, peiser, vegger og annet murverk. Denne bakstøpes som regel.

Hvor mye murstein du trenger kommer an på type mur, om det er en peis med mange hjørner eller en rett lang mur feks.

Ha litt ekstra med stein slik at du har litt å velge i, et minimum er å ha 10% mer murstein enn størrelsen på det ferdige murverket.

 

Klargjør grunnen og sett opp en saling (rettesnor å mure etter).

Tøm sekken eller kassen og legg mursteinen utover så du får en god oversikt over utvalget.

Legg til side potensielle hjørnesteiner.

Sorter litt grovt på dybde og benytt de dypeste steinene i bunn.

Steinene skal mures i «forbandt», det vil si at alle vertikale linjer skal brytes. Pass også på å ikke ha samme høyde på skiftet hele veien i lengderetningen. Bryt den horisontale linjen etter 3 – 5 steiner.

Visflaten er som regel noe skrå. Legg steinen med den bredeste siden ned (i bunn).

En stein som er tykk og som skrår mye bør alltid spaltes (deles i høyde) en eller flere ganger for å fjerne noe av skråen.

Tørrmur skal i all hovedsak brukes som den er på lengden. Ved tilpasning på lengde kan den fort komme til å kløve seg (dele seg selv i de naturlige lagene).  Dersom du må dele en stein anbefales det å bruke vinkelsliper – enten ved å skjære helt igjennom eller ved å lage et spor for deretter å knekke steinen (kalt hogging). Ved hogging så er tommelfingerregelen å alltid ta av minimum det dobbelte av steinens tykkelse.

Ved muring med bakstøp er det viktig å koste av steinens bakside slik at mørtelen binder godt. Det er også viktig å ikke mure for mye i slengen.

Det er viktig å sette på avdekning på toppen av muren for å hindre vanninntrenging i muren som kan føre til salt- og kalkutslag samt frostsprengning.

Velg en størrelse (tykkelse og utstikk) som harmonerer med selve muren.

Du tilpasser enkelt lengden ved hjelp av hugging (riss og knekk. Tommelfingerregelen er å alltid ta av minimum det dobbelte av steinens tykkelse.

Det er svært viktig med full limdekning. Dette sikres best ved å dobbeltlime, dvs å påføre lim både på avdekningens bakside og på toppen av muren.

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!