Monteringsveiledninger

Bruddheller i mørtel

Bruddhelle er en helle med uregelmessig, naturlig form (villhelle), og har som oftest naturlige kanter (hugget, råhugget eller saget kan forekomme på enkelte). Overflaten er naturlig. Bruddheller har mange bruksområder, både ute og inne. Hageganger, terrasser, piper, vegger, gulv, peiser, tak og oppkjørsler er noen områder hvor bruddheller ofte blir benyttet.

Fortsett å lese monteringsveiledningen her.

pdfikon Minera monteringsveiledning – Bruddheller mørtel

Bruddheller i sand

Bruddhelle er en helle med uregelmessig, naturlig form (villhelle), og har som oftest naturlige kanter (hugget, råhugget eller saget kan forekomme på enkelte). Overflaten er naturlig. Bruddheller har mange bruksområder, både ute og inne. Hageganger, terrasser, piper, vegger, gulv, peiser, tak og oppkjørsler er noen områder hvor bruddheller ofte blir benyttet.

Fortsett å lese monteringsveiledningen her.

pdfikon Minera monteringsveiledning – Bruddeller sand

Tråkkheller

Tråkkheller fås i flere størrelser i rektangulær fasong. Dette er en vakker og meget enkel løsning for å lage en hellelagt gangsti. De kan også benyttes for å lage en større uteplass, da lagt som forbandt og forholdsvis tett inntil hverandre. Det kreves ingen spesiell kunnskap rundt legging av hellene. De er ferdig tilpasset, og det trengs ingen form for lim/mørtel eller spesielle verktøy. Dette kan alle klare en fei!

pdfikon Minera monteringsveiledning – Tråkkheller

Villmarksbord og -benker

Understell til skiferbenker og –bord leveres nå saget i faste høyder. De sagede kantene skal være opp/ned og blir ikke synlige.  Et nøyaktig og rett underlag medfører at monteringen blir mer stødig, men dette kan også korrigeres med bruk av kiler eller tynne fliser. Hvis understellene skråstilles (se skisse nedenfor) oppnås også bedre stabilitet.

pdfikon Minera monteringsveiledning Villmark benk og bord